Kreatywność
to odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Celem naszych warsztatów jest motywowanie dziecka do samodzielnej twórczości i działania w przestrzeni kreacji, na zajęciach jak i na co dzień w życiu. Podczas twórczej zabawy uczestnicy poznają wiele profesjonalnych technik artystycznych.
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.
Prowadząca
mgr sztuki Agata Bajszczak

ZAPRASZAMY
Zajęcie prowadzimy na terenie całej Łodzi w placówkach przedszkolnych, instytucjach kultury "KUBUŚ".  ul. Gorkiego 63

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

CELE NASZYCh DZIAŁAŃ:
Uczestnik poznaje rozmaite zjawiska o charakterze historyczno-artystycznym oraz twórczość wybranych artystów w przystępny sposób. Podczas zajęć nauczamy wielu pojęć dotyczących sztuki i kultury. Ze względu na aktywne uczestnictwo w zajęciach uczestnicy rozwijają swoją kreatywność i wyobraźnię, zdobywając cenną wiedzę i spędzając czas w ciekawy sposób.


EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI PEDAGOGICZNYMI
-prowadzenie zajęć związanych z plastycznymi aspektami wychowania przedszkolnego i szkolnego
-prowadzenie zajęć plastycznych pobudzających inicjatywę, kreatywność, wyobraźnię, ekspresję,  samodzielne myślenie i ekspresje twórczą.
-wspomaganie i ukierunkowanie kreatywnego rozwoju dziecka.
-rozbudzenie zainteresowań ogólnoplastycznych.
-budowanie autonomicznej osobowości skierowanej na krytyczne myślenie i pozytywne  rozwiązywanie problemów.


KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WARSZTATÓW HAPPY HANDS:

- Rozwijanie talentów
- Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych
- Inicjowanie działań wspomagających rozwijanie pozytywnego  wizerunku siebie       
- Wyrażanie własnej kreatywności
- Kształtowanie twórczej osobowości
- Poszerzanie zainteresowań
- Uwrażliwianie na zjawiska naturalne
- Poszerzanie percepcji
- Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
- Wyrażamy siebie ( uczucia poprzez sztukę) uczymy się nazywać emocje
Kreator stron www - szybka strona internetowa